© ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση και αναπαραγωγή οποιωνδήποτε στοιχείων ή σημείων του e-περιοδικού μας, χωρίς γραπτή άδεια του υπεύθυνου π. Παναγιώτη Καποδίστρια (pakapodistrias@gmail.com), καθώς αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, προστατευόμενη από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΝΘΕΤΑ. Ό,τι νεότερο εδώ!

Τρίτη 31 Μαΐου 2011

Κλιμάκιο της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας στο Maputo και στο Johannesburg

  αποκλειστική ανταπόκριση 


Από τις 15 έως 18 Μαΐου 2011 Κλιμάκιο της ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (Δ.Σ.Ο.), με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα της και βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου κ. Αναστάσιο Νεράντζη, συνοδεία και άλλων βουλευτών, πραγματοποίησαν επίσημη επίσκεψη στο εν Αφρική γραφείο ενημέρωσης του οργανισμού, το οποίο βρίσκεται πλέον στο Μαπούτο της Μοζαμβίκης. Κατόπιν, το κλιμάκιο της Δ.Σ.Ο. μετέβη στο Γιοχάνεσμπουργκ, όπου ο Πρόεδρος του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου Δρ. Moussa Idris Ndele και ο Γενικός Γραμματέας της Δ.Σ.Ο. Αναστάσιος Νεράντζης, υπέγραψαν Σύμφωνο Συνεργασίας, για λογαριασμό των οργανισμών που εκπροσωπούν.


Η υπογραφή του Συμφώνου αυτού (που παραθέτουμε στη συνέχεια) έτυχε ευρείας προβολής, λόγω του κύρους και του ιδιαίτερου ρόλου που έχουν οι συμβληθέντες Οργανισμοί, δηλαδή, τόσο το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο, που αριθμεί 46 Κοινοβούλια της Αφρικής (η οποία -σημειωτέον- αποτελεί το θέατρο πρόσφατων εξελίξεων), όσο και η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, στην οποία μετέχουν 30 Κοινοβούλια και ομάδες βουλευτών.
Στο περιθώριο της υπογραφής του Συμφώνου Συνεργασίας από τους δύο οργανισμούς αποφασίστηκε ότι το γραφείο συνεργασίας θα εδρεύει στο Μαπούτο της Μοζαμβίκης, για το οποίο ορίστηκαν από την Δ.Σ.Ο. ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μοζαμβίκης κ. Ιωάννης και από το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο ο Αντιπρόεδρός του και βουλευτής του Swaziland κ. Marwick T. Khumalo.
Συν τοις άλλοις, θεωρείται βέβαιο ότι, με την υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας, το Δευτερόθρονο Πατριαρχείο των Ορθοδόξων υπό την σοφή ηγεσία του Πάπα και Πατριάρχου κ. Θεοδώρου Β΄, έχει τη δυνατότητα πια, μέσα από δύο αναγνωρισμένους οργανισμούς, να συμβάλει στον διαθρησκειακό διάλογο και στην κατανόηση των σύγχρονων θρησκευτικών φαινομένων, στην αποτροπή συγκρούσεων και στην ανάδειξη των στοιχείων εκείνων του Χριστιανισμού και δη της Ορθοδοξίας.
ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (Δ.Σ.Ο.)


Το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο (το οποίο στο εξής θα αναφέρεται ως Π.Α.Κ.) και η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας (η οποία στο εξής θα αναφέρεται ως Δ.Σ.Ο.),
Λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι τόσο η Δ.Σ.Ο. όσο και το Π.Α.Κ. πιστεύουν ότι μέσα στον σύγχρονο κόσμο των μεγάλων τεχνολογικών επιτευγμάτων και της παγκοσμιοποίησης του σκληρού εμπορίου, οι λαοί της γης, δικαιούνται να αναζητήσουν το μέλλον τους μέσα από τις δικές τους πολιτιστικές κατακτήσεις, παραδόσεις και πεποιθήσεις. Δικαιούνται ακόμη να αναδείξουν τις αντιστάσεις τους στην πολιτιστική ισοπέδωση που επιχειρείται, στην υπερκατανάλωση υλικών αγαθών και στην έλλειψη πνευματικών αναζητήσεων.
Θεωρώντας ότι όσο ο σύγχρονος κόσμος προσπαθεί - μέσα από τον διάλογο, συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας – να επιτύχει την αλληλοκατανόηση και ανεκτικότητα, να επιλύσει τα προβλήματα που απειλούν τις διαχρονικές κατακτήσεις του και την υπόστασή του, οι κοινοβουλευτικοί, φορείς έκφρασης αυτών των ιδανικών, έχουν έναν ειδικό και πρωτεύοντα λόγο στην προσπάθεια αυτή.
Διαπιστώνοντας πως ο χώρος του κοινοβουλευτισμού, χώρος ελεύθερης και νηφάλιας σκέψης μπορεί να συμβάλλει θετικά στον διάλογο των λαών και των πολιτισμών καθώς και στην διεθνή αλληλοκατανόηση και ειρήνη.
Υπενθυμίζοντας πως στα καταστατικά κείμενα του Π.Α.Κ και της Δ.Σ.Ο. επιβεβαιώνεται, μεταξύ άλλων, η βούληση των μελών τους να συμβάλουν στην επικοινωνία μεταξύ των λαών ανά τον κόσμο, με σκοπό τον σεβασμό και την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ανθρωπιστικών αρχών καθώς και η βούληση για την καθιέρωση της ειρήνης, βασιζόμενης στην δικαιοσύνη και τη διεθνή νομιμότητα.
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη, η Δ.Σ.Ο. και το Π.Α.Κ. ως φορείς πανανθρώπινων ιδανικών να αξιοποιούν κάθε δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας και επαφής μεταξύ πολιτικών φορέων με κοινούς επί μέρους στόχους, ώστε να συμβάλουν στην υλοποίηση καθοριστικών αιτημάτων του σύγχρονου κόσμου.
Εκφράζοντας την ικανοποίηση για τη στενή και συνεχή επικοινωνία μεταξύ του Π.Α.Κ. και της Δ.Σ.Ο.
Συμφώνησαν στα ακόλουθα ζητήματα:

Άρθρο Ι
Συνεργασία
Η προβλεπόμενη συνεργασία είναι κυρίως βασισμένη στο Διακοινοβουλευτικό διάλογο, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις κοινά αποδεκτές αρχές του.

Άρθρο ΙΙ
Καθεστώς Σχέσεων
Το κάθε ένα από τα δύο σώματα, έχει το καθεστώς του παρατηρητή ενώπιον της άλλης.

Άρθρο ΙΙΙ
Συνεργασία και Διαβουλεύσεις
Προκειμένου να διευκολυνθεί η επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στα καταστατικά κείμενα του κάθε σώματος και να εξασφαλισθεί ο αποτελεσματικός συντονισμός των δραστηριοτήτων τους, η Δ.Σ.Ο. και το Π.Α.Κ συμφωνούν να συνεργάζονται και να διαβουλεύονται για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Αυτή η συνεργασία μπορεί, να λάβει διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένης της αντιπροσωπευτικής και αμοιβαίας συμμετοχής σε συνέδρια και συναντήσεις και της ανταλλαγής πληροφοριών ή συμβουλών σε διάφορα προγράμματα.

Άρθρο ΙV
Αμοιβαία Επικοινωνία
Η Γενική Γραμματεία του Π.Α.Κ και η Διεθνής Γραμματεία της Δ.Σ.Ο. οι οποίες έχουν έδρα η πόλη του Midrand (Γιοχάνεσμπουργκ) και Αθήνα αντίστοιχα θα βρίσκονται σε επαφή για όλα τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Άρθρο V
Συμμετοχή σε Συνέδρια και συναντήσεις
1. Η Δ.Σ.Ο. δύναται, σύμφωνα με τον υφιστάμενο Κανονισμό λειτουργίας του Π.Α.Κ, να συμμετέχει και να παρεμβαίνει, ως παρατηρητής, στα Συνέδρια του Π.Α.Κ και άλλες συναντήσεις που συγκαλούνται υπό την αιγίδα του Π.Α.Κ κατά τη διάρκεια των οποίων πρόκειται να συζητηθούν θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
2. Το Π.Α.Κ δύναται, σύμφωνα με τον υφιστάμενο Κανονισμό λειτουργίας της Δ.Σ.Ο., να συμμετέχει και να παρεμβαίνει, ως παρατηρητής, στις ετήσιες γενικές συνελεύσεις της Δ.Σ.Ο. και άλλες συναντήσεις που συγκαλούνται υπό την αιγίδα της Δ.Σ.Ο. κατά τη διάρκεια των οποίων πρόκειται να συζητηθούν θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Άρθρο VI
Σύγκληση Συνεδρίων και Σεμιναρίων
Η Δ.Σ.Ο. και το Π.Α.Κ δύνανται, εάν κρίνεται απαραίτητο, να συμφωνήσουν την από κοινού διοργάνωση συνεδρίων ή σεμιναρίων πάνω σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος με βάση διαδικασίες που θα αποφασίζονται κατά περίπτωση.

Άρθρο VII
Ανταλλαγή πληροφοριών
Το Π.Α.Κ και η Δ.Σ.Ο. συμφωνούν ως προς την τακτική ανταλλαγή εγγράφων και άλλων πληροφοριών πάνω σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Μια τέτοιου είδους ανταλλαγή πληροφοριών θα αφορά ειδικότερα τις δραστηριότητες του Π.Α.Κ και της Δ.Σ.Ο. μέσα στο πλαίσιο των κοινών συμφερόντων και θα κυκλοφορεί για την πληροφόρηση των μελών των αμφοτέρων σωμάτων. Το κάθε σώμα διατηρεί το δικαίωμα να μην διακινεί προς το άλλο σώμα πληροφορίες τις οποίες η ίδια αξιολογεί εμπιστευτικές.

Άρθρο VIII
Συντονιστική Επιτροπή Συνεργασίας
Η Δ.Σ.Ο. και το Π.Α.Κ έχουν συμφωνήσει για τη σύσταση ‘Συντονιστικής Επιτροπής Συνεργασίας’:
1. Η Επιτροπή θα αποτελείται από 16 μέλη: έξι κοινοβουλευτικούς και επιπλέον δυο Συμβούλους-εμπειρογνώμονες από κάθε οργάνωση.
2. Η Επιτροπή θα προεδρεύεται από κοινού από τον Πρόεδρο του κάθε σώματος.
3. Η Επιτροπή θα συνέρχεται δύο φορές το χρόνο, σε πόλη που θα επιλέγει διαδοχικά κάθε φορά το κάθε σώμα.
4. Ο κύριος στόχος της Επιτροπής θα είναι ο συντονισμός του Διακοινοβουλευτικού διαλόγου μεταξύ των δυο σωμάτων, ο καθορισμός δηλαδή των θεμάτων συζήτησης και η λήψη αποφάσεων στον πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό τομέα όπως επίσης και η παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων που ελήφθησαν από κοινού.
5. Η Συντονιστική Επιτροπή Συνεργασίας εντός του έτους 2011 θα επεξεργασθεί πρόγραμμα δραστηριοτήτων το οποίο και θα ανακοινώσει εντός του ίδίου έτους, προς τα κοινοβούλια- μέλη των δύο σωμάτων όπως και προς τους διαφόρους διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις.

Άρθρο IX
Έναρξης ισχύος – Τροποποίηση – Καταγγελία όρων
1. Το παρόν σύμφωνο θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία που υπογράφεται από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των δύο σωμάτων.
2. Το παρόν σύμφωνο μπορεί να τροποποιηθεί μετά από αμοιβαία συγκατάθεση υπό τον όρο ότι το συμβαλλόμενο μέρος που προτείνει την τροποποίηση ενημερώνει την άλλη πλευρά εγγράφως. Η τροποποίηση θα τεθεί σε ισχύ μόλις εγκριθεί από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη.
3. Κάθε από τα συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να παραιτηθεί από το παρόν σύμφωνο με γραπτή ειδοποίηση της απόφασής της προς την άλλη πλευρά. Το σύμφωνο θα τερματιστεί έξι μήνες μετά την ημερομηνία ειδοποίησης.
Το παρόν σύμφωνο έχει συνταχθεί στα αγγλικά σε δύο αντίγραφα, και κάθε υπογράφων έχει λάβει ένα αντίγραφο.
Συνομολογώντας τα προαναφερόμενα, οι δύο αμφότεροι συμβαλλόμενοι υπογράφουν το παρόν σύμφωνο στις 19 Μαΐου 2011.

Για το ΠΑΝΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ (Π.Α.Κ.)
Idriss NDELE MOUSSA
Πρόεδρος του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου
Για την ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (Δ.Σ.Ο.)
Αναστάσιος ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ
Γενικός Γραμματέας της Δ.Σ.Ο.
Victor SEMENOV
Εκ μέρους του Προέδρου της Γ.Σ. της Δ.Σ.Ο.


Λεζάντες του φωτογραφικού υλικού

1. Στην είσοδο του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου στο Γιοχάνεσμπουργκ.
2. Η Γενική Πρόξενος της Ελλάδος στο Γιοχάνεσμπουργκ κ. Β. Γούναρη και ο Επίσκοπος Μοζαμβίκης κ. Ιωάννης κατά την υπογραφή του συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου και της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (19/5).
3. Ο Γενικός Γραμματέας της Δ.Σ.Ο. κ. Αναστάσιος Νεράντζης και ο Αντιπρόεδρος του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου και βουλευτή του Swaziland κ. Marwick T. Khumalo. (19 Μαΐου 2011).
4. Ο Αντιπρόεδρος του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου και βουλευτής του Swaziland κ. Marwick T. Khumalo με τον Επίσκοπο Μοζαμβίκης κ. Ιωάννη (19/5).
5. Από τις εργασίες στο Παναφρικανικό Κοινοβούλιο (19/5). 
6. Ο Επίσκοπος Μοζαμβίκης με τον Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Μιχαήλ Παντούλα στο Παναφρικανικό (19/5).
7. Ο Βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Μιχαήλ Παντούλας, η υπεύθυνη των Δημοσίων Σχέσεων του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου και ο Επίσκοπος Μοζαμβίκης (19/5).
8 και 10. Απο την υπογραφή της συμφωνίας, ο Πρόεδρος του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου Δρ. Moussa Idriss Ndele και ο Γ.Γ. της Δ.Σ.Ο. κ. Αναστάσιος Νεράντζης (19/5).
9. Ο Επίσκοπος με τον ένα εκ των πεντε εκπροσώπων του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου και βουλευτή της Μοζαμβίκης (19/5).
11 και 12. Αναμνηστική φωτογραφία των δυο αντιπροσωπειών. Διακρίνονται: στη μέση ο Πρόεδρος του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου Δρ. Moussa Idriss Ndele και ο Γ.Γ. της ΔΣΟ κ. Αναστάσιος Νεράντζης, οι οποίοι πλαισιώνονται από τα μέλη των δυο αντιπροσωπειών. (19/5).
13. Ο Πρόεδρος του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου Δρ. Moussa Idriss Ndele με τον Επίσκοπο Μοζαμβίκης. (19/5).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Οι πιο αναγνώστες μας Αναγνώστες

Related Posts with Thumbnails